Open Brief aan de gemeente Amsterdam

GEEN ONTRUIMING VAN DE KALENDERPANDEN

Met deze brief dringen ondergetekenden er bij de gemeente Amsterdam op aan alles op alles te zetten om de zogenaamde Kalenderpanden te behouden. De panden staan op het punt ontruimd te worden om plaats te maken voor luxe-appartementen van rond de acht ton per stuk. Ondergetekenden hebben allen de roerige kraakgeschiedenis van de voorbije decennia van dichtbij meegemaakt en weten uit eigen ervaring hoe belangrijk ontmoetingspunten en vrijplaatsen zijn voor de vorming van creatieve geesten. Kraakpanden fungeerden door de jaren heen als 'broedplaatsen' voor politieke, culturele en artistieke activiteiten.
De Kalenderpanden betekenen voor de jonge generatie van nu wat bijvoorbeeld Paradiso, de Melkweg, Ruigoord, het Handelsbladgebouw, Tetterode, Wijers en de Conradstraat voor ons hebben betekend. Het in 1996 gekraakte pakhuizencomplex achter Artis is in een paar jaar tijd tot een bruisende vrijplaats omgevormd op een manier die in Amsterdam en omstreken niet veel meer te bewonderen valt. Honderden liefhebbers van kunst en cultuur bezoeken elke maand de concerten en multimedia-evenementen in de Kalenderpanden. Een aantal theater-, dans- en muziekgezelschappen hebben er hun repetitieruimte en voor ambachtslieden en kunstenaars zijn er ateliers. Verder biedt het complex ruimte voor allerlei openbare activiteiten zoals een sportschool, een restaurant, een radiostudio, een filmhuis en een galerie.

Met het schaamrood op de kaken is de gemeente Amsterdam er onlangs achtergekomen dat de stad cultureel dreigt dood te bloeden. Alleen een complete stad swingt, heet het in de nota's en rapporten die het tij moeten keren. Tientallen kraakpanden zijn de afgelopen jaren ontruimd, en nu dringt op het stadhuis het besef door dat tegelijk met het badwater ook het kind is weggespoeld. Wethouder Stadig en burgemeester Patijn hebben het gevaar onderkend dat Amsterdam verandert in een 'leeg nest' waaruit alle creatieve vogels gevlogen zijn.
Er is een 'Ambtelijke Projectgroep Broedplaatsen' ingesteld met de opdracht nog bestaande plekken te behouden en nieuwe multifunctionele panden in het leven te roepen. Voor dit jaar is hiervoor minimaal 6,3 miljoen gulden uitgetrokken. De Kalenderpanden bieden een uitgelezen mogelijkheid het gereserveerde budget aan te spreken en de daad bij het woord te voegen. Daarmee wordt de binnenstad blijvend verrijkt met een bijzonder gebouw voor afwijkende en experimentele cultuur, en maakt de burgemeester z'n woorden: 'geen cultuur zonder subcultuur' waar.


ONDERTEKENAARS:

Kees Hudig (Solidariteitsfonds XminY), Annegriet Wietsma (filmmaker), Jaap 'Wijers' Draaisma (afdelingshoofd stadsdeel), Hessel Dokkum (ondernemer), Ed Hollants (Autonoom Centrum), Eric Duivenvoorden (Staatsarchief), Patries van Elsen (beeldend kunstenaar), Margreet Simons (Alternatieve Konsumenten Bond), Natasha Gerson (schrijfster), Tjebbe van Tijen (IMP Amsterdam), Oscar Vrij (squat!net), GJ Bakker (huur- en woonspreekuur Oud-West), Gisela (Spekulatie Onderszoeks Kollektief, SPOK), Jeroen Bosch (Anti-Fascistische Actie), Rutger Post (grafisch vormgever, InBeelding), Geert Lovink (media theoreticus/net.activist), Bernadette Vieverich (Milieudefensie), IJsbrand Koudvuur & Goeroe Overflakkee (auteurs), The Ex (muziekmakers), Jos de Jong (Universiteit van Amsterdam), Jan van der Hoef (IISG), Willem 'Spruitjes' (Buro Jansen & Janssen), Marleen Eringa (wijkcentrum d'oude Stadt), Guust Augustijn (Huurteam Binnenstad), Carla van Rijsbergen (Hippie from Hell), Eveline Lubbers (onderzoeksjournalist, Buro Jansen & Janssen), Meike Skolnik (Milieudefensie), Karin Spaink (schrijfster), Annelies Vlasblom (grafisch ontwerper), Rymke (Atalanta), Minne Buwalda (De Balie), Eva de Klerk (Werkgebouwengilde), Ineke Zeldenrust (Schone Kleren Kampagne), Rene Danen (Amsterdam Anders), Aart van den Hoek (A SEED), Peer de Rijk (Wise international), Dick (Radio 100), Berrie Heesen (kinderfilosoof), Jan Boerma (pandjesbaas), Sylvia (Radio Rataplan, Nijmegen), Harvey & Sikes (ASCII webclinic), Harry (squat!net), Hapee de Groot (oneworld Nederland), Rick van Boeckel (dichter/muzikant), Aleida Verheus (bewonersorganisatie Woningbedrijf), Maxwell Miller (Universal Tarot), Cora Heinis (beeldend kunstenaar), Fjodor Molenaar (bel.medewerker TK-fraktie GroenLinks), Diana Ozon (dichter), Esther de Haan (Schone Kleren Kampagne), Peter Bos (Haagse Stadspartij), Hans Uwland (Oude Bildtzijl), Andrea Sturkenbaum (MOCAKAUK - social critical archive), Joris Wijnhoven (landelijk bestuur GroenLinks), Henk Buursen (Transnational Institute), Sjoerd 'Spruitjes' Bekius, Sandra Rottenberg (journalist), Nico Jassies (Staatsarchief), Kafka (antifasistische onderzoeksgroep), Maarten Visser (instrumentbouwer), Jos Belt (TV-maker), Fanta Voogd (journalist), Paul van Velsen (KaPPa Industries), Richard van der Veen (Boudisque), Wil van der Schans (Buro Jansen & Janssen), Katrien de Klein (Journalist), Anneke Reijnders (grafisch vormgever), Stefan van der Burg (St. Kraakhelder en toch niet fris, ACU-Utrecht), Carolien Euser (De Balie), Ine Poppe (schrijver/documentairemaker), Jan Hoogeveen (drukkerij Primavera), Carel van Pampus (software architect), XS4ALL (internet BV), Joost Seelen (filmmaker) Frans Rein Jurrema (Artsen zonder Grenzen), Bart van der Loos (MVA), Jet Kroes (Dir.), Hanneke van der Horst (Direkteur ICATT interactive media), Iris Schutten - Sebas Veldhuisen - Iris de Kievith (Architektuurwerkplaats de Ruimte), Frank Teunissen (Vrije Keyser), Marcel Dikstra (Antiquariaat Fenix), Hans Kalliwoda (creative director for St. de Blinde Schilders), Riska Wijgergans (Theatergroep Basta Theaterprojekten), Monique Hoving (Straattheater, loslopend entertainment), Esther Matze (theater busverhuur), Ed Vossen (Theatrale eetavonden), Francois Laureys (journalist), Guido Goluke (vertaler), Mieke van Tankeren (Zuid-Hollandse Milieufederatie), Pieter Bijker (freelance vertaler), Scerwin (postbode), Rob Tuinstra (journalist), Loes (zorgsektor), Mathilde muPe (electronica kunstenares), Egeon Kuchlein (Egeon Architect), Geert Ritsema (GroenLinks Oud-West), Marc Hofman/Boetz en Anne Cult (geitenboeren), Hay Schoolmeesters (artistiek leider Triple X-festival, Linda de Pinda (Turkije Komitee), Harm Hajonides (beeldend kunstenaar, Wilhelmina), MRTN van der Horst (kunstenmaker), Jip 'Xinix' Binsbergen (grafisch ontwerper), Marietta Goossens (chef du Bureau St. Mainline), Mercedes Stalenhoef (filmmaker), Adrienne Timmermans (verpleegkundige), Simone Geutjes (natuurgeneeskundige), Toon Broeks (theatertechnicus), Michiel Huijsman (Wally openbaar kunstlicht), De inktfabriek (woonwerkpand), Jan Muter (St. Searchweb), Bas Baltus (ASKV/Steunpunt vluchtelingen), Andre Jonkers (St Voorstaete, adviesburo de Verandering), Ewald Arts (eig. Bier&co Drankenhandel), Jeroen Visser/ Mr. de Vis (muzikant, dir. Chromat United Lights), Sonja Knottnerus (politiek kafe De Klinker, Nijmegen), Frits van der Heijden (Theater Zaal 100), Saskia Poldervaart (coordinator werkgroep Vrouwenstudies PSCW, UvA), Dorine 'Moreelseschool' Greshof (Stadssociologie, UvA), Fons Walstra (onverbeterbaar), Annemiek Horst (journalist), Koos van der Elsen (beeldend kunstenaar), Lieneke (Woongroep Amstel 182), Yolanda Carati (XminY), Hanneke Vink - Geert Timmerman (St. Artimobiel), Jolanda Beringen (Wijkcentrum Staatslieden / Hugo de Grootbuurt), Frank Stroobants (muzikant), Loes "Vrankrijk" (medisch administratief medewerkster), Coos Huijsman (Zeeuws instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur), Jo(jo) van der Spek (journalist), Karin Fontein (docent filosofie), NRA (de muziekgroep), Independent Outlet (de muziekwinkel), Tinie Rietkamp (Amsterdam Thuiszorg), Cecile Landman (journalist, Rome), Marique de Vries (tekstschrijfster), Carolien Ceton (schrijfster), Gerard Claassen (freelancer muziek/theater), Rene Didde (journalist), Piet-Jan Over (journalist), Marcus-B (dub-club, Radio 100), Antoine Heideveld (Docent Duurzame Ontwikkeling, UvA), Fike van der Burght, Martin van Etten (Zeeburgnieuws), Koen 'NRC' Go (bouwkundige), Marien Meijering (architect), Brigit Hillenius (cameravrouw), St. Ruimte voor Wonen en Werken (Van Ostadestraat), Anne Marie Bekeman (secretaresse), Veronica Plug (medewerker kwaliteitszorg), Ief van Meegeren (meubelmaakster), Claud Biemans (journalist/silo-ette), Peter van der Pouw Kraan (notulist/redacteur), Doortje Kal (Fanfare van de eerste liefdesnacht), Niko Manshanden (opleider/adviseur FNV), Anne van Wingerden (docente ROCA), Marq Wijngaarden (advocaat), Marieke van Geel (kostuummaakster), Marjon van den Berg (applicatiebeheerder), Peter Sep (Uitgeverij De Balie), A. v/d Werff (manager kinderopvang), Frans Blom (manager thuiszorg), Hester Lenstra (grafisch vormgever), Hansje Kalt (raadslid Amsterdam Anders / De Groenen), Tineke Strobos (arts), Jan Willem van Gelder (Onderzoeker/journalist), Luud Schimmelpennink, Kim Amons (meubelmaker), Jozzy Rubenski & Barbie L.L. (Punkband LOVE KILLS), Marijn Rumke (psychiatrisch verpleegkundige AMC), Jeroen Zonneveld (journalist), Eline Brinkman (coordinator Ruparo), Christina Hallström (Cut Productions), John K (Artist), Carol Poyé (Stichting de Blinde Schilders), Martin Jelsma (Transnational Institute), Martijn Gerfin (Eyediom filmatelier), Luis Hallström (klusjesman), Henk van der Keur (doc. en onderzoekcentrum kernenergie Laka), Chris Keulemans (publicist), Hilde Stroot (Milieudefensie), Jan-Frank Gerards (ontwikkelingswerker), Martin Smit (boekverkoper), Richard de Boer (journalist), André (Café The Minds), Addie Schulte (journalist), Robin E. Beekhuizen (encadreur, Stedelijk Museum), Frans Bieckmann (journalist), Edwin van Latum (Intakt), Mirjam de Rijk (voorzitter GroenLinks), Wijnand Duijvendak (Milieudefensie), Michael van Eeden (Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media), Froukje Pleur (communicatieadviseur Stedelijke Woningdienst), Gerard van Duijnhoven (marketing manager), Annelet Lykles (informatisering, UvA), Frank Alsema (regisseur/producer VPRO TV), Fred Stammeshaus (project consultant, SPS), David Karemaker (Ontwerper, Pulse), Hetty Zwart (Konkurrent Onafhankelijk Muziekbedrijf), Lysbet Pypker (Fanfare van de Eerste Liefdesnacht), Laurens Jansen (Huurteam de Pijp), Juul Houthoff (biologiese tuinbouwster, FR), Rein Schipper (bio-bakker, FR), Tetterode (woonwerkpand), Teun Taal (Holland Festival), Frank de Jong (Giele Trust), Bernard Hulsman (journalist), Dingeman Coumou (wijkraad d'Oude Stadt - GroenLinks), Henk Slijkhuis (architect), Kas Gerrits (docent), Maarten v.d. Arend (IT'er), Gertjan van Beijnum (Papenhulst, Den Bosch), Domien Marlet (ondernemer, metaal), Monica Aerden (kunstrecensent), Hennie Kaboem, Dianne Boone (verpleegkundige), Ilja Gerhardt (scheikundige), Kirsten Kraak (AKKraak, Berlijn), Mees van 't Hull (Jongeren media & communicatie), Th. de Bruin (fietsenmakerij de Rijwielpleister), Dennis Los (decorbouwer), Johanna Pater (danseres/choreografe), Len Bak (student politicologie), Nina Meilof (VARA internet), Lin Tabak (freelance journalist), Reina de Vries, Eef Vermeij (ID-archiv, IISG), Tiba Bolle (Fac. Geesteswetenschappen, UvA), Ineke Mos (Friends of the Earth i.), Stef Avezaat (zakelijk leider Dansgroep Krisztina de Chatel), Denise Lapoutre (cultureel antropologe, univ. Bluefields, Nicaragua), Ytzen (WG) Tamminga (architekt), Nico van Apeldoorn (tekstschrijver), Pim Trooster (beeldend kunstenaar/organisator Safe), Rienk Jiskoot (archiefmedewerker), Johan de Koeyer (muzikant/technicus), Jantien de Laaf - Wieger van Aalderen (Wieger decor en constructie), Anna Trouerbach (architekt), M.M. Jolino (podiumartiste), David Frank (meditatieleraar), Petra Costelaui (ontwerper), Wilmah Molenaar (beeldend kunstenaar), Gea Schoenmakers (sieradenontwerper), Loes Munninghoff (fan van Ruigoord), Hans Koppen (D=F4mebouwer Ruigoord), Barbara Schroevers (artiest), Witte Aap (All round TIEST), Baas Tenekaas (ex-toren van Babel), Rob Buwalda (dorpsschoonmaker), Agustin Salvans (Clown), Johnny D. (handyman, vuurspuwer), Lizz Daniels (designer), Dirk * (k.o.), Hans Plomp (poetisch ideoloog), Catherine Tol (Ruigoord Reddingsbrigade), Ghazala Abdullah, John ter Marsch (stafmedewerker Hortus Botanicus), Nynke Beneker (jeugdbeschermer/gezinsvoogdes), Leon Vergouw (Alternatieve Dansavond 'De Inrichting'), Vincent de Jong (Meldpunt Discriminatie Oost), Max Bruinsma (onafhankelijk kritikus), Piet van der Lende (Werklozen Belangen Vereniging Am*dam), Anja Vink (freelance journalist), Cocky Zouteriks (beeldend kunstenaar), Peter Posthumus (Searchweb), Diomi Klute (kunstemaakster), Lizet (toiletjuf), Rob Schroder (ontwerper/programmamaker VPRO), Chris van der Borgh (universiteit Utrecht), Maurice Krul (onderzoeker Uva/RUG, Cyriel Thomas (opbouwwerk), Joris Kocken (onderzoeker UvA), Hans van der Heijningen (coordinator XminY), Janine Huizenga (Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media), Woon- en Werkvereniging WG (broedterrein sinds 1984), Lukas Simonis (muziekprogramma Dodorama. R'dam), Rens den Hollander (Autonoom Centrum), Alexander Oey (Programmamaker VPRO-TV), Caroline Nevejan (R&D HvA), Dolf Planteijdt (muzikant/geluidstechnicus), Hellen van der Harten (programmamaakster), Peter Mertens (St. TYP, genootschap Kunst & Nacht), Petri (art director), Koos Borghouts, Jose Bijl (leerkracht, WG), Maarten Oudshoorn (Leemwerk), Robert Burghardt (dienstweigeraar), Henk Spenbelink (redakteur WISE), Erik J. Fayer, Dirk Bannink (eindredaktie WISE News Communique), Robert Jan van den Berg (Wageningen), D. Nakargochew (bestuurslid Ver. Ethiopiers Nederland), Jan Schep (tuinarchitekt), Oli4 Rijcken (tekenaar), Ineke Schwartz (journalist). Jaap Pieters (filmmaker), Esther van Gelder (vertaalster), Ton Heijdra (auteur/opbouwwerker), Saskia Kouwenberg (VVV Oost-Timor), Erik Schaap en Ruud Pauw (Zaanse politieke vereniging ROSA), Politie Klachten Buro Amsterdam, Lot Vermeer en Ernst Laeven (kunstenaars), Thomas Wevers (voormalig Vrieshuis Amerika), Loeke Pam (keramiste), Marc Räkers (maatschappelijk werker), Maarten 'Decibel' Berkers (trainer/adviseur FNV-Formaat), Tjerk Dalhuisen (Backoffice Huurteams), Paul Baartmans (beeldend kunstenaar), Dienke Hondius (historica), Dyane Brummelhuis (docente Nederlands), Thomas van Iersel en Paul ten Cate (cafe-cantina 'De Groene Olifant'), Annet ten Have (meubelmaakster), Rogier Kappers (filmmaker), Birgit Oelkers (organisatieadviseur), Elsbeth Ketting (journalist), Erik van den Muijzenberg en Frank Buis (Buis & Muijz), Christiane Hardy (uitgever), Tineke Reijnders (kunsthistorica, doc. Rietveld), Mietsie Ruiters (lerares), Janetta van Gelder (renovatie-onderhoudsbedrijf), Leen van den Berg (filmmaker, deelraadslid Westerpark), Daniel de Jongh (Guatemala Komitee Nederland), Roland Fagel (uitgever, van Gennep), Gerard Rijper (sociaal raadsman), Saskia Goldschmidt (theaterprojekten en kunstedukatie), Steven Walraven (gitarist), FHJ Pfister (muzikant/courier), Ante Cikara (oorlogstribunaal, Den Haag), J. Spelberg (onderwijsdeskunige), Jelle Kampen (kunstschilder), Lucy Sarneel (sieraadmaakster), Fred Schuster (kaligraaf, Typos), M. Homsaray (bloemveiling), Albert ten Have (milieuaktivist), Chris Seleen (architekt), Stephen Snelders (historicus), Cees Sies (XminY), Kees 'Bluf!' Biekart (onderzoeker Transnational Institute), I.M. Scheen en C. Herman (WG-terrein), Wilma den Uijl (trainer/consultant), David Wagman (Fort van Sjakoo), Ron Zwagemaker (fotograaf), Leendert Pot (filmmaker), Hillie Molenaar (documantaire regisseur & producer), Jantien Borsboom (scholier), Tom Etty (scholier), Hugo van Aalderen (Mainline), 'kleine' Nel Willemse, Joost 'Karthuizer' Hartog (fondswerver), Jan Erik Oegema (Beeld voor Beeld festival), Anniemieke Keunen (coordinator Medisch Advies Kollektief), Han Schumacher (arts), Renske van de Wall (redakteur), Paul Dams (scheepstimmerman), Gusta van Eijk (geluidstechnicus), Rob Geerling en Willem Hielkema (Korsakoff), Flip Bool (direkteur Nederlands Fotoarchief), Veronica Hekking (eindredakteur Kunstenaarswijzer), Katinka Poel (leerkracht basisonderwijs), Titus Dekker (beeldend kunstenaar), Dania ter Hoopen (fotograaf), Ko Homma (voorzitter Solidariteitscomite Oud-West), Fort van Sjakoo (boek- en infowinkel), Merijn Foet (banenpoelier), Joos 'Mooi' Wiersinga (Joos Mooi Druk & Stencilwerk), Jannie Oosterhuis (hoofd onderwijzersbureau HvU), Jan Kalvenhaar (werkvoorbereider bouw), Meinke Horn (beeldend kunstenaar), Sanne Horn (beeldend kunstenaar/tuinarchitekt), S. Jandis (sieradenmaakster), Jeroen Luecker (beeldend kunstenaar), Miriam Verbeek (sieraadmaakster), A. Bompy (FNV Kiem, lid klankbordgroep "broedplaats"), Jeroen (Fort van Sjakoo), Bargroepkollektief Vrankrijk, Geert Mak (schrijver), Federatie Kollektief Rampenplan (Sittard), Arjan Evers ('Nederland bekent kleur'), Arco den Boer (Internetondernemer), Patricia Kennedy (operatiekamer assistent), Helga Spel (leerkracht), Bart Sabel (Silo theater), Ali 'baba' (grondstewardes), Peter (ex-SPOK) van Hinte (senior-onderzoeker O+S Gemeente Amsterdam), Ko van Reenen (programmamaker), Barbara Jenner & Ken Wright (bouwbedrijf Ken), Bartje (WWP-gebruiker), Erik Willems (filmmaker, JOB produkties), Liesbeth van der Weide (beleidsmedewerker AHK), Els Hendricks (Dienst Water en Riolering, Amsterdam), Freek Kallenberg (redakteur Ravage), Wim Heemskerk (docent wiskunde), 'Rigo' van Riet (advokaat), Elisabeth van der Steenhoven (HeiLei, KuckElei Solidariteitscomite), M. Rump (Ver. Ateliers Zeezicht), St Werk- en Winkelruimtes Handelsbladgebouw (SWWH), Thijs 'S162' van Buuren (financial controller, SNV Uganda), Jan Stropdas (beeldend kunstenaar), Ver. Kasteel Weesperzijde 33, Wieke Meijer (musicus), Melle Kromhout (scholier), Marianne Hendriksma (grimeuse), De Blauwe Duim (gereedschapsuitleen), Ger Jager (dir. Danswerkplaats A'dam), Marlie Hollands (docent UvA), Hans 'Tegengas' (Stichting Thuiszorg), St. Overal (Nijmegen), Jeroen Eenkhoorn (DJ), Paul Dijkstra - Wienand van Dijk (de Verandering), Jasmijn Pronk (meidenwerkster), Ruud Bergman (systeembeheerder), Ruud Huidekooper (Transport zonder Grenzen), Hellen Hornsveld (psycholoog), Diekus van der Weij (systeembeheerder Theaterschool Amsterdam), Bart Brugmans (platformkoordinator Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling), Hein de Haan (architekt), Anke 'Spruitjes' (Boekverkoopster), Willem van Weelden (lid commissie film en nieuwe media van de Amsterdamse kunstraad), Grietje Keller (documentairemaker), Kees Kodde (milieudefensie), Pamela Koevoets (schrijfster), Marlene Dumas (schilder), Erik Koletzki (theatertechnicus), Cor Gout (uitgever, muzikant), David Dramm (Mens en melodie), Anne La Berge (muzikante), Henk Jan Kuipers (Huurteam Oost), Nicole Segers (fotograaf), Arno Adelaars (publicist), S. Jespers (NPG, Vlugschrift), Fons Rietmeijer, Bella Zurcher (restaurateur museum Volkenkunde Leiden), Harry Westerink (Fabel van de Illegaal), GD Bonsel (maatschappelijk werker), Woongroep de Wolvin (Brouwersgracht), Peter Siebelt (antivist), Bert Bakker (WOO De Gouden Reaal), Jantine Gerbscheid (projektleider stedelijke vernieuwing stadsdeel), Martine Woudt (vertaler), Bastiaan Beffers (St. 'De Raad' Blijft!, Alkmaar), Jesse Pol - Jacqueline Dikken (Gered Gereedschap), Waskracht! (VPRO-TV), Frank 'Spruitjes' (barman), Angela Bottenberg (beeldhouwster, regiocoord. kunsten FNV), Jonneke Roosing (comm. trainer/pedagoog), Wim Muijres (restaurateur/kunstenaar).

en niet te vergeten:
De bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden: Theatergroep Tocht, Theatergroep Basta, Theatergroep Zeezucht, Galerie October, kunstenaarsgroep Pretty Babies, Vrije Radio Patapoe, radio Dok, Kraakgeluiden in de binnenstad (improvisatie sessies), GRAP, Palabras (nieuwe dichters), Throw away cafe, Alternative queerparty, Inrichting (Gothiese dans), Schijnbeweging (vrijzinnig cultureel podium), Eyediom (filmatelier), 't hoedje (vechtsport Ti-Jitsu), Terror Kitchen (volkskeuken), Woongroep (bewoners), Salamander (bakfietsenverhuur), Autonoom centrum (opvang illegalen).


startpunt ondertekening 25 januari 2000
bijgewerkt tot en met 21 februari 2000, 18.00 u.