Kalenderpanden

utkastelse 31-10-2000

(map)

Kalenderpanden truet med utkastelse

'Kalenderpanden' i Amsterdam har vært okkupert siden 1996.
Det første året ble brukt til å rydde duemøkk, bygge rom, kjøkkenet, lage kloakksystem osv. osv.
Først var det bare tre beboere, men etter en stund flyttet in en titals husløse og mange prosjekter som en konsertlokal, folkekjøkken (god mat for 15 kroner), kulturscene og radiostudio.
Etter en rekke utkastelser i øst-Amsterdam fikk en del av okkupantene og kafeen deres et tilflukt i Kalenderpanden @ entrepotdok.

Nå for tiden gaar det økonomisk sett bra i Amsterdam. Som en følge av dette er det mange som kan kjøpe dyre leiligheter. Bolighaiene er interessert i aa bygge slike leiligheter i Kalenderpanden.
Siste planen er aa kaste ut okkupantene og alle prosjekter og lage luksusleiligheter for 4 millioner NoK stykke.

Ikke alle er i stand til å kjøpe leiligheter. Selv om de fleste boliger i Amsterdam er leieboliger er ventetiden for nykommere i Amsterdam som trenger vanlige leiligheter mellom 4 og 7 år.
Dessuten har Amsterdam blitt mer og mer kjedelig på grunn av de vanskelige tider for undergrundaktiviteter.
Store okkuperte byggninger som 'Silo', 'Villa Omval', 'OLVG-sykehuset' og 'Vrieshuis Amerika' er ryddet og som oftest revet.
Amsterdam Kommunen er eieren av Kalenderpanden men foretrekker å selge de til prosjektutviklere.
Før de selger byggningene vil de kaste ut okkupantene. Kommunen vant første rettsak og kan sende oprørspolitiet en måned etter at de skriver under utkastelsedommen.
Okkupantene prøver å forebygge dette ved å lage politisk press og føre rettsaker.
29. Januar demonstrerte nesten 2000 personer mot utkastelse. Noen kjendiser som f.eks. forfattere har sendt et brev til kommunen om hvor viktig det er å ha et mangfold i byen.
Dessuten har det vært mange små aksjoner og det blir mange flere. Hvis kalenderpanden blir ryddet vil det ikke gaa upåaktet hen.

squat.net / Kalenderpanden