Uit "Korpsbericht" (intern blaadje van de Amsterdamse politie) van 31 oktober 2000:

Krakers uit op verwonden politiemensen
Omgeving Kalenderpanden vanmorgen zwaar bevochten
Zes collega's gewond, drie arrestanten

Het is in de voornacht van de ontruiming van de gekraakte Kalenderpanden tot confrontaties gekomen tussen krakers en collega's van het 2e Peloton.
De ME werd in het donker 'ontvangen' met brandende barricades en werpmateriaal als stenen, bierflessen, grote bouten en ijzeren sterren.
Gezien de projectielen die de krakers gebruikten, is het een wonder dat er niet meer dan zes collega's lichtgewond raakten.
Wat in de vooravond van de ontruiming door de krakers naar de pers als een 'ludieke' verfbommen-aktie werd gepresenteerd, draaide voor de collega's uit op een aktie waarbij iedere ME'er direct gevaar liep.
Drie krakers zijn aangehouden wegens openlijk geweld.

Vanmorgen om half negen kringelden rookwolken op rond de Kalenderpanden en oogde verder alles rustig.
ME had de omgeving van de panden vrijgemaakt, verzet werd nergens gezien en de belangstelling vanuit het publiek was gering.
Collega's van de verkeerspolitie hadden op dat moment eigenlijk het meeste werk te doen dat wil zeggen, geleiden van de verkeersstromen der ochtendspits
Bij het Texaco-tankstation op de hoek van de Funenkade stond het 2e peloton uit te blazen en boven de daken ronkte de poli-heli
Wie niet verder keek zag een 'gewone' ontruimingsactie.

Geen geweten of gevoel
Op de straat lagen echter de stille getuigen van een harde strijd die in het donker van de vroege morgen was gestreden tussen krakers en de ME.
Het uithijgende 2e peloton had het leeuwendeel van het gevecht gedaan. Vanaf gisteravond waren zij paraat in de buurt aanwezig.
Verkenners constateerden rond de Kalenderpanden allerlei aktiviteiten maar door de afstand was het moeilijk waar te nemen wat er precies gebeurde.
Pelotonscommandant René Riool: "De panden staan eigenlijk op een soort eiland. De krakers hadden alle bruggen open gezet, zodat wij alleen via de Hoogte Kadijk de locatie konden benaderen. Van dichtbij in de gaten houden zonder aanleiding te geven tot confrontaties kon dus niet. Vandaar dat we de zaak vanaf afstand controleerden.
Eerst meenden we dat ze niet het bouwen van barricades bezig waren. Maar toen omstreeks 4.00 uur bleek dat men bezig was omliggende panden te plunderen konden we niet langer afzijdig blijven.
Nadat de shovel en waterwerper waren gearriveerd trokken we naar de panden. De Hoogte Kadijk bleek door de krakers echter afgezet met een hoge barricade en ervoor lagen stapels grote kraaiepoten. Die moesten we eerst ruimen voordat de shovel de barricade kon slechten. Doordat we dat deden, zagen we ook dat er voor de barricade een diepe greppel was gegraven. Ook die moest eerst gedicht voordat de shovel bij de berg troep erachter kon komen.
Terwijl we bezig waren de boel vrij te maken, kregen we allerlei projectielen om onze oren.
Het ergste waren een soort ijzeren kogels met enorme punten eraan. Wie dergelijke dingen naar politiemensen gooit, ook al zijn ze voorzien van een helm en beschermende kleding, heeft volgens mij geen geweten of gevoel in z'n lijf. Die gooi je alleen als je per se mensen wilt verwonden. En hoe, dat interesseert de gooiers kennelijk niet."

Benarde positie
Ongeveer honderdvijftig krakers en sympathisanten probeerden met hun werpmateriaal de ME terug te dringen.
Riool kreeg toestemming van algemeen commandant om traangas en de waterwerper in te zetten.
'We hebben het gebied meter voor meter moeten veroveren op de krakers.
Ze hadden naast de open bruggen smalle bruggetjes gebouwd om snel weg te kunnen komen.
Leeglopende olievaten zetten barricades in vuur en vlam.
Het blussen door de waterwerper had tot gevolg dat er enorme zwarte rookwolken ontstonden en dat notabene het vuur werd verspreid.
Om 07.00 uur kreeg het peloton versterking.
Vanaf dat moment kreeg de ME de overhand en kon met charges terrein snel worden gewonnen.
Om half negen werd het kruispunt van de Hoogte Kadijk en de Kruithuisstraat vrijgemaakt van mensen en troep.
De waterwerper die inmiddels al een keer was teruggetrokken om een nieuwe lading water kunnen halen reed op het kruispunt in een van de kraaiepoten en moest onder gejuich van krakers door de shovel uit een benarde positie worden weggesleept.
Het opengebroken kruispunt was verder gevuld met verwrongen hekwerken, barricades van nieuwe trottoirtegels en een berg van aan elkaar gelaste lange ijzeren pijpen.
ME-voertuigen laveerden voorzichtig tussen al het brokkenwerk op straat om werkruimte voor de collega te maken.
BraTra en nieuwe groepen ME'ers maakten aanstalten tot het betreden van de panden.
Omstreeks 10.00 uur was de helft van het pand aan het Entrepotdok door de Bratra ingenomen.
De ME plande om 11.00 uur de start van de ontruiming aan de Wagenstraat.
Vandaar kwamen rond 10.00 uur alweer de eerste meldingen van het gooien van verfbommen.
Bij het ter per se gaan van deze editie was onbekend in hoeverre de collega's daarmee waren gevorderd.

Fred Kluit